رمل کبار


در حال بارگذاری
20 خرداد 1397
518 بازدید
۳۹۰۰ تومان
خرید

رمل کبار

کتاب رمل کبار نوشته سید محمد حسین طباطبایی و با شرح محمد ابراهیم نصراللهی بروجردی بر محوریت علم رمل این کتاب درخصوص موضوعات زیراست…

فهرست کتاب:

امر اول
امر دوم
امر سوم
باب اول در اشکال و دوایر
باب دوم در استخراج زایجه
باب سوم در استخراج ضمایر
فصل اول منسوبات خانه ها
فصل دوم سیر نقطه
باب چهارم حکم مطلق
فصل اول در مزاج و امتزاج نقطه
فصل دوم در اوتاد نقاط
فصل سوم مطلوبات نقاط
فصل چهارم در اوتاد خانه ها
فصل پنجم نظرات خانه ها
فصل ششم حرکات طول و عرض
فصل هفتم داخل و خارج اشکال
فصل هشتم اشکال
فصل نهم مطلوبات اشکال
فصل دهم حکم بسیط و حکم مرکب
باب پنجم در استخراج عدد
فصل اول در اعداد عناصر
فصل دوم در اعداد خانه ها
فصل سوم در ارباع خانه ها
باب ششم در استخراج خبایا
فصل اول انقلاب خبی
فصل دوم منسوبات عناصر
فصل سوم منسوبات اشکال
باب هفتم در استخراج دفاین
فصل اول جهات عناصر
فصل دوم عرض و طول و عمق اشکال
باب هشتم در استخراج اسماء
فصل اول حرکات میزان
فصل دوم قوای اشکال
فصل سوم قوابل
فصل چهارم حروف اشکال
فصل پنجم دور اشکال
فصل ششم گواه
باب نهم در استخراج اساس رمل سال
فصل اول رمل ایام بارندگی
فصل دوم رمل سالیانه

درباره کتاب

خرید
  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.09149053914 شماره پشتیبانی تلگرام